Algemene verkoopsvoorwaarden webshop Idyllies

Ondernemingsgegevens                              

Idyllies

Sint-Michielsestraat 8, 8020 Oostkamp

info@idyllies.be

+32486/147342
BTW-NR: BE0893.705.936

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce webshop van Idyllies, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel in de Sint-Michielsestraat 8, te 8020 Oostkamp, met BTW nr BE0893.705.936 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (“Klant”). 

Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Idyllies moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Idyllies aanvaard zijn. 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

In het winkelmandje wordt het totaal aan BTW dat wordt betaald ter informatie weergegeven.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Idyllies niet. Idyllies is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Idyllies is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. inhoud, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Idyllies via de contactopties op onze website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Idyllies. Idyllies kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 

Artikel 4: Online aankopen

Beschrijving bestelprocedure: De klant kan naar het tabblad ‘Webshop’ gaan en kiest daar eventueel binnen bepaalde categorieën de gewenste producten. De klant kan het gewenste product kiezen, het aantal stuks en in sommige gevallen een bepaalde inhoud of kleur. De klant kan meer informatie vinden onder ‘Beschrijving’ wanneer een product wordt aangeklikt. Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan het product via de knop ‘In winkelmand’ toegevoegd worden aan de winkelmand. Er verschijnt dan ook de optie om naar het winkelmandje te gaan. Het winkelmandje is eveneens benaderbaar vanuit het shop menu en vanuit het hoofdmenu waar het zichtbaar is met het symbool van een winkelkarretje.

Eens in het winkelmandje, krijgt de klant te zien wat is toegevoegd.
Het is mogelijk om in het winkelmandje het aantal van de gekozen producten te verhogen of verlagen. Dit gebeurt automatisch en ook de totale prijs wordt automatisch aangepast.
Indien de klant een couponcode kan hij/zij deze ook hier ingeven en wordt die automatisch van het totaalbedrag afgetrokken.
Het is mogelijk om te kiezen voor het afhalen of het laten leveren van de bestelling.
De verzending gebeurt door B-post. Voor een verzending binnen België rekent Idyllies 4 euro aan ( de totale kosten van de verzending via B-post, verpakking en administratieve kosten  liggen boven dit bedrag. Idyllies neemt dus een deel van de kosten voor haar rekening).
Vanaf een totaal bedrag van 110 euro neemt Idyllies de ganse verzendkost voor haar rekening. Bovenaan in het winkelmandje wordt aangegeven hoeveel de klant nog dient bij te bestellen om hiervoor in aanmerking te komen. Eens het minimale bedrag is bereikt kan de klant kiezen voor gratis verzending bij de verzendopties. Deze optie wordt vanaf een bestelling van 110 euro toegevoegd aan de verzendopties. Deze optie wordt niet automatisch geselecteerd zoals ook aangegeven is boven aan de pagina. Idyllies is niet verantwoordelijk voor het niet aanpassen van deze optie maar indien men dit is vergeten kan men contact opnemen met Idyllies.
Idyllies levert momenteel enkel maar naar adressen binnen België.
De klant kan de verzendkosten terugvinden in het overzicht in het winkelmandje onder ‘Verzending’. De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief btw. Het totaal aan aangerekende BTW wordt informatief meegedeeld.

Om over te gaan tot de betaling klikt men nu op de knop ‘Doorgaan naar afrekenen’. Voor klanten die een account hebben en die zijn ingelogd zijn de adresgegevens nu reeds ingevuld. Andere klanten krijgen nu de keuze om hun verzendgegevens in te voeren en eventueel een account aan te maken. De klant kan indien gewenst ook een opmerking toevoegen.

Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode. Hiervoor heeft hij/zij de keuze tussen: Pay Pal, Credit Card (MasterCard, American Express of Visa) of Bancontact. Alle extra kosten vanwege de betalingsmethode worden door Idyllies op zich genomen. De klant moet het vakje (OPT-IN) aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van Idyllies gelezen te hebben en akkoord gaat. 

De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken. De klant kan nu op de knop ‘Bestelling Plaatsen’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een rode foutmelding. De klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Bestelling Plaatsen’ te klikken. Nu wordt de klant omgeleid naar een beveiligde omgeving van ofwel Pay Pal Ofwel Mollie waar de klant de betaling in een veilige omgeving kan afronden. Idyllies kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de correcte werking van de diensten van Pay Pal of Mollie. (Idyllies heeft voor deze beide diensten gekozen omdat ze algemeen bekend staan als uiterst veilig.) De klant ontvangt na een succesvolle betaling een orderbevestiging per mail op het door de klant opgegeven email adres. 

Idyllies is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Eens het order werd aangemaakt door de klant, wordt Idyllies hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport of afhaling. Van zodra wij met het order bezig zijn, kunnen wij dit mededelen aan de klant door op de knop ‘In de wacht ‘ te klikken in ons orderoverzicht. De klant ontvangt dan een mail met de boodschap dat we het order goed hebben ontvangen en dat we het pakketje aan het klaarmaken zijn voor verzending/afhalen. Indien er voor afhaling werd gekozen dan zal Idyllies contact opnemen met de klant om een ophaalmoment af te spreken. Bij een verzending zal Idyllies nu via B-post een label creëeren met de nodige barcode om zo het pakketje veilig te verzenden via B-post. Van zodra het order verzonden is, ontvangt de klant de melding via mail dat zijn/haar order verzonden werd. Leveringstermijn is afhankelijk van B-post. Wij werken samen met Bpost en Bpost streeft ernaar de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie. Idyllies zal steeds verzenden met een track en trace optie met bevestiging van ontvangst. De klant zal van B-post een mail ontvangen met de track en trace gegevens.

Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door Idyllies bij B-post zijn geen verantwoordelijkheid van Idyllies. Idyllies doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen aangezien er met externe partners wordt samengewerkt.

Indien een artikel niet beschikbaar is en eerst dient te worden besteld bij een van de leverancieren van Idyllies dan zal dit de leveringstijd uiteraard doen verhogen.
Bij deze producten wordt in de detailpagina van het product de volgende vermelding weergegeven: Beschikbaar via nabestelling. Deze melding wordt ook in de winkelwagen bij het product vermeld.
Indien een product met nabestelling toch wordt aangekocht neemt Idylies contact op met de Klant om dit te verduidelijken en de mogelijke opties te onderzoeken.
Idyllies is momenteel een opstartend bedrijf en heeft momenteel nog niet de mogelijkheden om elke product voldoende in eigen stock te kunnen inslaan. Idyllies is druk bezig om de beschikbare stock zo snel mogelijk uit te breiden om nabestellingen te kunnen voorkomen.
Bij een bestelling waarbij een product in nabestelling is toegevoegd wacht Idyllies met de verzending tot alle producten beschikbaar zijn en alles in één keer kan worden verzonden. Dit om de verzendingskosten te drukken.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Bpost streeft er echter wel naar om de binnenlandse pakketten de volgende werkdag af te leveren. Echter is dit geen garantie.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan Idyllies. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Idyllies was geboden. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De aangekochte artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Idyllies. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Idyllies te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Idyllies. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Idyllies, Sint-Michielsestraat 8, 8020 Oostkamp, info@idyllies.be, +32486147342 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Idyllies heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Idyllies, Sint-Michielsestraat 8, 8020 Oostkamp. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10 euro voor verzendingen vanuit België.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Idyllies zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Idyllies de van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Idyllies alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Idyllies geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Idyllies betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden niet meer mogelijk.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Idyllies en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Idyllies.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Idyllies zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Idyllies beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het nietbetaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Idyllies zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy

Idyllies respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Idyllies, Sint-Michielsestraat 8, 8020 Oostkamp, info@idyllies.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Idyllies, Sint-Michielsestraat 8, 8020 Oostkamp, info@idyllies.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Idyllies houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@idyllies.be.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

Er worden ‘first party cookies’ gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Ook worden er third party cookies gebruikt. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit gebeurt via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar de privacy policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Zo kan het niet aanvaarden van cookies ervoor zorgen dat de betaalfuntie in de webshop niet correct werkt.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Idyllies om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten. 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Idyllies. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement BRUGGE AFDELING BRUGGE bevoegd. 

error: Content is protected !!